Blackwhiteyellow

"Blackwhiteyellow" sculptural triptychon Acrylic, Polyethylene, Wire, Marble, dimensions variable 2020
"Blackwhiteyellow" sculptural triptychon Acrylic, Polyethylene, Wire, Marble, dimensions variable 2020
Denis Grau Studio